Regulamin

zasady obowiązujące w naszym klubie
  1. Na spotkaniach obowiązuje zasada otwartej komunikacji z szacunkiem do innych (nie przerywamy sobie, każdy ma prawo do słuchania innych i wypowiadania się, nie krytykujemy siebie nawzajem).
  2. Nie wolno wykorzystywać danych osobowych uczestników klubu do prywatnych aspiracji, prowadzenia akwizycji czy sprzedaży, bez wcześniejszej zgody danego uczestnika.
  3. Treści wypowiedziane podczas spotkań - mając charakter osobisty i prywatny - nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza spotkaniami
  4. Decyzyjność - w kwestiach dyskusyjnych i braku zgody wśród uczestników w sprawach dotyczących klubu, organizatorzy sami zastrzegają sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji. Organizatorzy: Adam Ryś, Krzysztof Marciniec i Tomasz Czechowski.
  5. Klub współpracuje z organizacją Tato.Net, bazuje na udostępnianych przez nią materiałach, ogłasza się na jej stronie internetowej tato.net.